logo
sipkafb

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
STROPNÍ VYTÁPĚNÍKOMBINACE S KRBEM
Z hlediska funkčnosti je elektrické podlahové vytápění naprosto shodné s teplovodním podlahovým vytápěním. Elektrické vytápění se však vyznačuje snazší instalací, vyšší flexibilitou a nižšími pořizovacími náklady. Principem je zahřát konstrukci podlahy na teplotu jen o něco vyšší, než je teplota vzduchu.Protože však hřeje velká plocha, je tento systém schopen vydat dostatek energie k vyhřátí místností, proto se obecně označuje jako velkoplošné nízkoteplotní vytápění.Podstatnou výhodou elektrického podlahového vytápění je, že se snadno reguluje.Správná regulace představuje zároveň podmínku hospodárnosti provozu. Pomocí centrální řídicí jednotky lze nastavit teplotu individuálně v každé místnosti.Pro centrální jednotku je třeba najít vhodné umístění, aby umožňovala jak individuální regulaci teploty v místnostech, tak i pohodlné ovládání celku z jednoho místa. Hodí se rovněž možnost regulovat jednotlivé části podlahy, například zvýšit teplotu před francouzskými okny.Vyšší typy regulací umožňují ovládání i přes internet, jiné nejsou propojeny kabely, ale komunikují spolu bezdrátově, a jsou tak ideální například při rekonstrukci.
Systém stropního vytápění je stále opomíjenou oblastí, přestože má oproti podlahovému vytápění své charakteristické výhody: lze u něj instalovat vyšší příkon (140 až 200 W/m2) než do podlahy (40 až 100 W/m2), protože u stropu není na obtíž jeho vyšší teplota (cca 45 °C), která by u podlahy byla neakceptovatelná. U stropu je také k dispozici větší účinná topná plocha, protože na strop se – na rozdíl od podlahy – neumisťuje žádný nábytek.Při stropním vytápění funguje topná fólie podobně jako Slunce: vyzařuje směrem dolů infračervené paprsky, které jsou pohlcovány jednotlivými předměty(stěny, podlaha, nábytek i samotný uživatel) a teprve po dopadu na tyto předměty se přemění na energii tepelnou.

Zvýšením teploty povrchu jednotlivých předmětů a konstrukcí docílíte tepelné pohody již při nižší teplotě prostředí, což ve výsledku znamená nezanedbatelnou úsporu. Tato moderní technologie zaručuje, že teplo je vždy efektivně vytvářeno tam, kde je ho nejvíce zapotřebí.

Zajímavý trend současného vytápění představuje možnost kombinovat elektrické topné systémy s krbem či krbovými kamny. V mírné zimě se elektrické topení vůbec nezapíná a majitelé je používají jen na temperování budovy v době své nepřítomnosti.

Teplo za provozu zde běžně zajišťují krb či kamna. Ale majitelům to nemusí vadit, protože cena za instalaci elektrického topného systému se pohybuje u domu do 150 m2 v řádu pouze několika desítek tisíc a tyto peníze rychle ušetří díky sníženým nákladům za provoz spotřebičů.

Pokud je elektřina jediným a hlavním zdrojem tepla, roční topné náklady běžného rodinného domu se pohybují kolem 20 000 Kč. Každoroční růst těchto systémů u nás i v dalších evropských zemích dokazuje, že přes různá regulační opatření vítězí u investorů prostá ekonomická rozvaha.

HEATFLOW – REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ

Společnost Heat Energy přivádí na český trh převratnou technologii vytápění – uhlíkovou topnou fólii heatflow.
Fólie heatflow je první infra fólie na trhu,která díky svým patentovaným inovacím překonala i poslední nevýhody infra vytápění – spotřebu a životnost. Díky tomu je heatflow nejen zdrojem zdravého a příjemného tepla, ale i ekonomicky výhodným systémem s velice nízkými provozními náklady.

pas
12 výhod, proč heatflowPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HEATFLOW PROSPÍVÁ VAŠEMU ZDRAVÍ

Sálavé vytápění Heatflow je vlastně infračerveným zářením, které prohřívá především předměty v místnosti včetně lidí . Většina podlahou vyzářeného tepla je účinně vstřebána pokožkou v místnostech přítomných živých organismů – osob a zvířat. Tímto nedochází ke zbytečnému plýtvání vyrobeným teplem ohřevem velkého množství vzduchu, jako je tomu u konvekčních topidel a otopných těles.

Sálavé vytápění Heatflow je navíc z lékařského a fyziologického hlediska pro lidi mnohem zdravější a přirozenější, než pobyt v přetopené místnosti, kde přijímáme teplo z okolního vzduchu, a to často i s pocitem trvalého chladu od nohou nebo chladných ploch stěn či stropů.Prospívá našim kloubům, pokožce, chladnější vzduch pak zvyšuje naši tělesnou kondici a schopnost myšlení a zajišťuje lepší spánek.

Nevíte jaké vytápění zvolit?

(podlahové vytápění či stropní vytápění). Tak právě proto jsou tu naše webové stránky,aby jsme vám vaše rozhodnutí o výběru podlahového topení ulehčili.

Společnost Naos vytvořila unikátní technologii vytápění, po 30letém vývoji topné fólie vytvořila první celoplošnou technologii uhlíkových vláken spojené uhlíkovým tmelem. Na tento spoj získala v roce 2007 patent a díky tomuto vylepšení přivádí na trh revoluční způsob vytápění. Vyberte si nejefektivnější, nejzdravější a nejekonomičtější způsob vytápění s obrovským spektrem využitelnosti. Fólie heatflow je technologicky patentovaná a zásadně tak svými vlastnostmi překonává ostatní druhy topení.

Díky svým vlastnostem se jedná o levné vytápění, snižující náklady a je vhodné pro rodinný dům i byt.

Chcete levné stropní nebo podlahové vytápění? Chcete kvalitní stropní nebo podlahové vytápění?

V tom případě zvolte heatflow. Díky naší elektrické topné folii Heatflow, která je zdrojem infra záření s biogenní vlnovou délkou 5-20 mikrometrů,na které lidské tělo přirozeně dobře reaguje, protože je naladěno na stejnou vlnovou délku.Folie heatflow svými vlastnostmi zásadně překonává alternativní druhy vytápění.