logo
sipkafb

12 výhod proč heatflow

Mimořádně tenká 0,5 mm silná technologie.

Mimořádně tenká, jen 0,5 mm silná fóliová technologie topného systému na základě dlouhovlnného infračerveného záření.

Zdravé teplo

Infračervené záření se skládá z vícerých typů vln. Pro člověka jsou nejcennější vlny s velkou vlnovou délkou. Infračervené záření vyzařované vyhřívací fólií heatflow má stejnou vlnovou délkou jako záření našeho organizmu, a tak ho přijímáme jako svoje vlastní. Technologieheatflow je zdrojem zdravého tepla, tedy tepla biologicky optimálního pro náš organizmus.

Antibakteriální účinky

Fólie heatflow vykazuje antibakteriální účinek v důsledku nasycení vzduchu anionty. Podle závěru testu uskutečněného Korejskou asociací infračerveného záření, byla efektivita antibakteriálního účinku stanovená na 72,6 %.

Zlepšení kvality vzduchu

Na základe výsledků experimentu vykonávaného každých 30 minut bylo zjištěno, že vyhřívací fólie heatflow zlepšuje kvalitu vzduchu o 81% v průběhu 2 hodin. Navíc ve vyhřívané místnosti se vytváří výjimečný účinek na náš organizmus a přitom se zachovává vlhkost místnosti, protože vzduch se nevysušuje.

Bez nežádoucího elektromagnetického záření

Fólie heatflow není zdrojem nežádoucího elektromagnetického záření! Existující elektrické systémy topení negativně působí na naše zdraví. Příčina je v tom, že elektromagnetické vlny a elektromagnetické pole evokují zpomalení rychlosti cirkulace krve v cévách. EMS test uskutečněný švýcarskou společností SGS ukázal, že fólie heatflow není zdrojem nežádoucího elektromagnetického záření.

Široké spektrum využití

Vyhřívací fólie heatflow je vhodná pro základní vytápění, nebo v případě potřeby také jako topení doplňkové ve všech typech budov. Fólie heatflow zabezpečí komfortní vyhřívání a požadované teplo na vysoké úrovni nejen ve v bytech, domech, a jiných obytných místnostech, ale i v hotelech, restauracích, kavárnách, obchodních nebo administrativních střediscích, mateřských školách, nemocnicích, chatách, sportovních zařízeních, hospodářských stavbách a všude tam, kde se vyžaduje stabilní teplo. Technologie heatflow je využitelná s jakýmkoliv druhem podlahové krytiny a povrchu. Vyhřívací folie heatflow je navíc možné montovat nejen na podlahu, ale rovnež na vnitřní obvodové stěny,příčky, stropy a podhledy !

Výrazná úspora energie

Vytápění místností infračervenou vyhřívací fólií heatflow je ekonomicky výhodnější než jiné alternativní druhy topení. Při porovnaní s klasickým elektrickým topením, například využitím pásmového termostatu, můžeme dosáhnout úspory ekonomických prostředků až do výše 40 %.

Výhodná cena

Technologie heatflow má mnoho výhod. Mezi hlavní výhody patří pořizovací cena a nízké zřizovací náklady. Technologie heatflow je moderní systém topení, který je navíc cenově dostupný pro všechny.

Rychlost montáže i demontáže

Technologie heatflow je velmi oblíbená i kvůli jednoduché a rychlé instalaci celého systému. Samotná montáž se nepodřizuje stavebním omezením. Instalace se vykonává na jakýkoli suchý podklad bez ohledu na tvar a velikost vyhřívané plochy. V případě nutnosti demontáže, lze vyhřívací fólie heatflow snadno opětovně použít.

Životnost více než 30 let

Unikátní technologický patent vyhřívací fólie heatflow vyvinutý společností NAOS Co. Ltd. prodloužil dobu využívaní fólie na více než 30 let. Jako jedni z mála na trhu EU tak nabízíme spolehlivý vyhřívací systém se životností několikanásobně delší než ostatní alternativní druhy vytápění.

Vysoká rychlost ohřevu

Vyhřívacím fóliím heatflow postačuje jen 5 minut na dosažení požadované teploty. Na rozdíl od systému vodního topení není potřeba předběžná příprava na ohřev vody.

Záruka 10 let

Záruka v trvaní 10 let se vztahuje výlučně na vyhřívací technologii heatflow. Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou manipulací a neodbornými změnami struktury fólie.